Vali Ali Çelik’ten Kent Meydanı Projesi açıklaması

Vali Ali Çelik’ten Kent Meydanı Projesi açıklaması


Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski Hükümet Konağımızın bulunduğu alanın meydana dahiledilmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un destekleriyle, Belediyemiz iş birliğinde meydan düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Bu çalışmanın en temel başlangıç noktası proje çalışmasıdır. 

Yapılacak meydan düzenlemesinde temel hedef; Kütahya’mızın geçmişini ve geleceğini kucaklayacak bir eser olmasıdır.

Şehrimize değer katacak, tarihi ve kültürel kimliğini ortaya koyacak, Kütahyalıların ve misafirlerimizin şehirle ilişki kuracağı kent meydanı süreci Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilimizdeki tüm karar alıcılar tarafından yakından takip edilmekte ve desteklenmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz bir proje hazırlamış, ayrıca değerli Milletvekillerimizin destekleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 2 ayrı proje çalışması başlatılmış, bu proje çalışmalarından biri tamamlanmış, biri de tamamlanmak üzeredir.

Öte yandan farklı bir bakış açısı olabilmesi için de Valiliğimizin talebi üzerine Dumlupınar Üniversitemizce farklı disiplinlerden bir çalışma ekibi oluşturulmuş ve sürece bilimsel bakış açısıyla destek vermek amacıyla ayrı bir proje daha hazırlanmıştır.

Şu an için karara bağlanmış veya Kütahya kamuoyuna sunulmak üzere anlaşılmış bir proje yoktur. Sadece 4 adet taslak avam proje çalışması vardır. 

Dumlupınar Üniversitemizin yaptığı Valiliğimizin talebi üzerine alternatif olmak üzere bir avam proje hazırlamaktır.  

Muhakkak Kütahya için en doğru olan, ilin tüm paydaşları ve tüm Kütahyalıların kararıyla belirlenmesidir. Böyle de yapılmalıdır. Bunu yapmak, doğru ve güzel olanı bulabilmek için çok sayıda alternatif geliştirmemiz gerekir.

Şu anda tartışmaya konu olan Üniversitemizin hazırlamış olduğu bu avam proje sadece bizlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. 

Bu projeye katkı sunmak için herhangi bir bedel talep etmeksizin emek harcayan Dumlupınar Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a, değerli akademisyenlere, Dumlupınar Üniversitemize şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca bu konuya katkı sunacak, tüm öneri ve projelerin değerlendirileceğini kamuoyuna bildirmek istiyorum.

Saygılarımla.

 

Ali ÇELİK

Kütahya Valisi